Nyheter & inspiration

Dynamiskt mindset

Mindset är synen på hur man ser på sin kapacitet och förmåga till att utvecklas och lära. I klassrummet får elever ständig återkoppling på deras

Läs mer

Aktuella konferenser