Beprövade inlärningsmetoder

Lärarinstitutet använder pedagogiska metoder för att ge dig en stimulerande och bra kursupplevelse och för att optimera din inlärning.

Så går det till i praktiken

På Lärarinstitutets distanskurser använder vi beprövade inlärningsmetoder. Som deltagare kan du gå distanskursen enskilt eller tillsammans med kollegor eller ditt lärarlag. Innehållet presenteras av kursledarna på ett tydligt och pedagogiskt sätt så att du kan maximera din inlärningen. Allt utbildningsmaterial finns tillgängligt via vår onlinebaserade utbildningsplattform som du får tillgång till efter din beställning. Du kan påbörja kursen när som helst och studera sedan i din egen takt, t.ex. vid tillfällen när känner dig som mest mottaglig för ny kunskap.

Utbildningsplattformen

Som deltagare har du tillgång till utbildningsplattformen dygnet runt. I utbildningsplattformen har du allt du behöver för att påbörja distanskursen. Största fördelen med utbildningsplattformen är att du kan när som helst pausa ett moment, repetera ett avsnitt eller välja att studera vidare vid ett annat tillfälle. Allt sker på dina villkor och i din egen takt.

Lärarinstitutet använder följande pedagogiska metoder för att ge dig en stimulerande och bra kursupplevelse och för att optimera din inlärning:

Video: Distanskurserna innehåller flera inspelade föreläsningar där kursledarna presenterar och förklarar ämnet på ett pedagogiskt sätt med fokus på praktisk nytta för dig som lärare och pedagog.

Texter: I varje distanskurs ingår ett presentationsmaterial samt ytterligare kursmaterial där du ges möjlighet att fördjupa dig i ämnet.

Övningar: För att säkerställa inlärningen och att du kommer ihåg innehållet finns det även övningar och frågor i till varje distanskurs. Vissa av övningarna är till för att testas i klassrummet, andra kan vara reflektionsövningar som du kan genomföra enskilt eller tillsammans med kollegor. Vid vissa distanskurser får du även tillgång till mallar och andra verktyg som du kan använda i klassrummet.

När du har genomfört hela distanskursen erhåller du ett kursintyg som bevis på din kompetensutveckling.

Inga inlämningsuppgifter

Observera att det inte finns några inlämningsuppgifter till de olika distanskurserna.

Vi finns där för dig om det skulle behövas

Skulle du få några frågor eller funderingar under dina studier kan du alltid kontakta oss.