Digital fortbildning för lärare och pedagoger

Lärarinstitutet erbjuder webbkurser från Sveriges främsta utbildare och forskare inom undervisning och lärande.

Vi har kompetensutvecklat lärare från hela Sverige.
lärare från kommuner

John Hattie - Synligt lärande

Årets viktigaste utbildningsdag för att utveckla dina undervisningsmetoder
23 april 2024 - Bonnier Conference Center, Stockholm och digitalt

Aktuella webbkurser

  • Hur minnesprocessen, arbetsminnet och långtidsminnet fungerar
  • Vad som kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset
  • Skapa goda förutsättningar för dina elever att vara i ett dynamiskt mindset
  • Planera, strukturera och genomföra kooperativ undervisning och vad det innebär för din roll som lärare
  • Kooperativt lärande för att möta elevers behov av anpassningar samt fånga deras uppmärksamhet
  • Använda kooperativt lärande i just ditt ämne och för ett språkutvecklande klassrum
  • Öka kämparandan genom rätt feedback och instruktioner
  • Faktorer som kan ha en positiv påverkan på elevers inre motivation
  • Hur relaterar lärande till inlärningstid och motivation?
  • Relationen mellan grit och andra personlighetsdrag
Toppbetyg från våra deltagare!
Josefine
Stålforsskolan, Eskilstuna
Läs mer
"Superbra och intressant kurs! Lärorik och användbar. Kursen passar utmärkt att läsas på distans i ett eget tempo, när man kan lyssna igen, spola tillbaka när man missat något, pausa så man hinner anteckna etc. Tack för en jättebra kurs!"
Therese
Skogsborgsskolan, Katrineholm
Läs mer
"En tydlig, övergripande utbildning som tydliggör skolans uppdrag och synsätt gentemot varje elevs behov och anpassningar. En jättebra överblick för lärare som tydligt visar anpassningar och dokumentation." - Therese Skogsborgsskolan, Katrineholm
Mikael
Hovåsskolan, Göteborg
Läs mer
”Tydligt och lagom långa avsnitt. Man tappade inte fokus under tiden.”

Fortbilda dig på distans och på dina villkor

Med hjälp av digitala lösningar och kompetens inom läraryrket får du tillgång till gedigna, kunskaps- och kompetenshöjande konferenser och kurser utifrån senaste forskningen och beprövad erfarenhet från skolvärlden. Vår ambition är att tillhandahålla lärare och pedagoger skräddarsydda och behovsanpassade utbildningar i samarbete med Sveriges främsta experter, kursledare och lärare inom skolvärlden. På Lärarinstitutet ska det vara enkelt och kostnadseffektivt att ta del av våra utbildningar samt att du bestämmer din egen takt för kompetensutveckling. Med andra ord, fortbildning på dina villkor.