Extra anpassningar och
särskilt stöd

Systematisk genomgång av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, samt hur vi stegvis dokumenterar detta på ett professionellt sätt.

Om distanskursen

Skolpersonal och rektorer ägnar mycket tid och engagemang för att stödja elever att nå kunskapskraven och övriga kunskapsmål i läroplanerna. I detta arbete dyker ofta olika frågor och funderingar upp kring bestämmelser, olika begrepp, förhållningssätt och hur vi praktiskt kan och bör gå tillväga. Dessa frågor och många andra besvaras i kursen utifrån skrivningarna i skollagen, läroplanerna, förordningar och Skolverkets allmänna råd. Innehållet konkretiseras med praktiska elevexempel från Skolverkets stödmaterial och kursledarens egna vägledningshäften.

Ur innehållet

I distanskursen guidas ni steg för steg igenom arbetsprocessen kring extra anpassningar och särskilt stöd samt ledning och stimulans. Under kursen utvecklar ni kunskap och färdigheter om:

  • Vad som ingår i begreppet extra anpassningar, samt hur ni kan dokumentera och utvärdera dessa på ett enkelt sätt
  • Hur ni kan skapa tillgängliga lärmiljöer och en differentierad undervisning
  • Hur ni kan minimera antalet extra anpassningar genom att göra generella gruppanpassningar på klassnivå som gynnar många elever
  • När extra anpassningar övergår till särskilt stöd och anmälan till rektor ska ske
  • Hur ni genomför och dokumenterar utredningar om särskilt stöd på ett professionellt sätt
  • Hur ni upprättar och utvärderar åtgärdsprogram så att de ger resultat och är rättssäkra
  • Vikten av elevens och vårdnadshavares delaktighet i hela processen

Till de inspelade föreläsningarna ingår åhörarbilder och ett kursmaterial som består av delar från kursledarens häften ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan” samt ”Hälsofrämjande skolutveckling” vilka uppskattas runt om i landet.

Om kursledaren

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Hon är en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” och ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Gudrun har också haft uppdrag från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten kring utbildningsinsatser inom området.  Gudrun är anlitad av skolor, kommuner, fristående huvudmän samt vid nationella konferenser för att leda utbildningsinsatser. Hon är ”Experten” som besvarar frågor om extra anpassningar och särskilt stöd på www.elevhalsan.se.

Mer information om Gudruns material och tjänster hittar du via www.glbatgardsprogram.com.

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare, fritidspersonal, resurspersoner, elevhälsopersonal, skolledning samt förvaltningsnivå. Innehållet är anpassat för förskoleklass, fritidshemmet, grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan.

Spela videoklipp

Pris: 2990 kr exkl moms

Snittbetyg 4.9
4.9/5
Denna distanskurs ingår även i vårt abonnemang som du kan läsa mer om här.
Tipsa gärna en kollega!
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Några omdömen från tidigare deltagare
Therese Halen - grundskolelärare Göteborg
Läs mer
En tydlig, övergripande utbildning som tydliggör skolans uppdrag och synsätt gentemot varje elevs behov och anpassningar. En jättebra överblick för lärare som tydligt visar anpassningar och dokumentation.
Linda Engman - grundskolelärare Göteborg
Läs mer
Inspirerande kurs! Det som är bra för en elev är bra för alla!
Erika Lindman - grundskolelärare Uppsala
Läs mer
Bra information om hur man utreder och skriver åtgärdsprogram.
Mikael Töreberg - grundskolelärare Göteborg
Läs mer
Tydligt och lagom långa avsnitt. Man tappade inte fokus under tiden.
Föregående
Nästa

Röster om kursledaren