Extra anpassningar och
särskilt stöd

Systematisk genomgång av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, samt hur vi stegvis dokumenterar detta på ett professionellt sätt.

Om distanskursen

Skolpersonal och rektorer ägnar mycket tid och engagemang för att stödja elever att nå kunskapskraven och övriga kunskapsmål i läroplanerna. I detta arbete dyker ofta olika frågor och funderingar upp kring bestämmelser, olika begrepp, förhållningssätt och hur vi praktiskt kan och bör gå tillväga. Dessa frågor och många andra besvaras i kursen utifrån skrivningarna i skollagen, läroplanerna, förordningar och Skolverkets allmänna råd. Innehållet konkretiseras med praktiska elevexempel från Skolverkets stödmaterial och kursledarens egna vägledningshäften.

Ur innehållet

I distanskursen guidas ni steg för steg igenom arbetsprocessen kring extra anpassningar och särskilt stöd samt ledning och stimulans. Under kursen utvecklar ni kunskap och färdigheter om:

  • Vad som ingår i begreppet extra anpassningar, samt hur ni kan dokumentera och utvärdera dessa på ett enkelt sätt
  • Hur ni kan skapa tillgängliga lärmiljöer och en differentierad undervisning
  • Hur ni kan minimera antalet extra anpassningar genom att göra generella gruppanpassningar på klassnivå som gynnar många elever
  • När extra anpassningar övergår till särskilt stöd och anmälan till rektor ska ske
  • Hur ni genomför och dokumenterar utredningar om särskilt stöd på ett professionellt sätt
  • Hur ni upprättar och utvärderar åtgärdsprogram så att de ger resultat och är rättssäkra
  • Vikten av elevens och vårdnadshavares delaktighet i hela processen

Till de inspelade föreläsningarna ingår åhörarbilder och ett kursmaterial som består av delar från kursledarens häften ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan” samt ”Hälsofrämjande skolutveckling” vilka uppskattas runt om i landet.

Innehåll

Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 1 Avsnitt 1
Genomtänkta övergångarAvsnitt 2
Tillgängliga lärmiljöer – hälsa och lärandeAvsnitt 3
KASAM – begripligt, hanterbart och meningsfulltAvsnitt 4
Kompensera differentiera & variera undervisningAvsnitt 5
Generella förmågor och generella gruppanpassningarAvsnitt 6
Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 3Avsnitt 1
Del 1 i utredningen – kartläggaAvsnitt 2
Kartlägga elevens och vårdnadshavarens perspektivAvsnitt 3
Kartlägga skol- och gruppnivånAvsnitt 4
Kartlägga individnivå och vad som har prövatsAvsnitt 5
Del 2 i utredningen – pedagogisk bedömningAvsnitt 6
Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 2Avsnitt 1
Reflektionsövning ArielAvsnitt 2
Återkoppling: Ariel, blankett för extraanpassningar, reflektionsövning BevinAvsnitt 3
Återkoppling: Bevin, blankett för extraanpassningar, reflektionsövning 3Avsnitt 4
Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 4Avsnitt 1
Exempel på åtgärdsprogramAvsnitt 2
Genomföra, följa upp och utvärderaAvsnitt 3
Reflektionsövning 4, summering och avslutAvsnitt 4

Om kursledaren

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Hon är en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” och ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Gudrun har också haft uppdrag från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten kring utbildningsinsatser inom området.  Gudrun är anlitad av skolor, kommuner, fristående huvudmän samt vid nationella konferenser för att leda utbildningsinsatser. Hon är ”Experten” som besvarar frågor om extra anpassningar och särskilt stöd på www.elevhalsan.se.

Mer information om Gudruns material och tjänster hittar du via www.glbatgardsprogram.com.

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare, fritidspersonal, resurspersoner, elevhälsopersonal, skolledning samt förvaltningsnivå. Innehållet är anpassat för förskoleklass, fritidshemmet, grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan.

Recensioner och omdömen

4.5 i snittbetyg
4.5/5

Linda E, Göteborgs stad

Sept 2021

5/5

Inspirerande kurs! Det som är bra för en elev är bra för alla!

Spela videoklipp
4.5 (18 omdömen)
4.5/5

Vanliga frågor & svar

Klicka på Beställ licens uppe i menyn och fyll i beställningsformuläret med dina uppgifter. Så fort vi har mottagit och behandlat din beställning kommer vi skicka ett mail med inloggningsuppgifter till vår utbildningsportal där du hittar samtliga distanskurser och digitala konferenser.

På Lärarinstitutet bestämmer du själv takten för dina studier.

Våra kurser motsvarar 1-2 heldagsutbildningar. Du kan välja att dela upp dina studier under flera tillfällen eller göra dem under en och samma dag. Utbildningsportalen där du hittar kurserna är tillgänglig dygnet runt.

Självklart kan du det. Dock så behöver ni båda beställa distanskursen. Vi kommer sedan skapa användare till er så att ni kan logga in i vår utbildningsportal.

Du bestämmer själv vilka tider du önskar studera. Vår utbildningsportal är tillgänglig dygnet runt. 

Du får obegränsad tillgång till alla våra distanskurser under licenstiden.

Fullständiga FAQ hittar du här.

Tipsa gärna en kollega!