Extra anpassningar och
särskilt stöd

Systematisk genomgång av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, samt hur vi stegvis dokumenterar detta på ett professionellt sätt.

Om webbkursen

Skolpersonal och rektorer ägnar mycket tid och engagemang för att stödja elever att nå kunskapskraven och övriga kunskapsmål i läroplanerna. I detta arbete dyker ofta olika frågor och funderingar upp kring bestämmelser, olika begrepp, förhållningssätt och hur vi praktiskt kan och bör gå tillväga. Dessa frågor och många andra besvaras i kursen utifrån skrivningarna i skollagen, läroplanerna, förordningar och Skolverkets allmänna råd. Innehållet konkretiseras med praktiska elevexempel från Skolverkets stödmaterial och kursledarens egna vägledningshäften.

Ur innehållet

I webbkursen guidas ni steg för steg igenom arbetsprocessen kring extra anpassningar och särskilt stöd samt ledning och stimulans. Under kursen utvecklar ni kunskap och färdigheter om:

  • Vad som ingår i begreppet extra anpassningar, samt hur ni kan dokumentera och utvärdera dessa på ett enkelt sätt
  • Hur ni kan skapa tillgängliga lärmiljöer och en differentierad undervisning
  • Hur ni kan minimera antalet extra anpassningar genom att göra generella gruppanpassningar på klassnivå som gynnar många elever
  • När extra anpassningar övergår till särskilt stöd och anmälan till rektor ska ske
  • Hur ni genomför och dokumenterar utredningar om särskilt stöd på ett professionellt sätt
  • Hur ni upprättar och utvärderar åtgärdsprogram så att de ger resultat och är rättssäkra
  • Vikten av elevens och vårdnadshavares delaktighet i hela processen

Till de inspelade föreläsningarna ingår åhörarbilder och ett kursmaterial som består av delar från kursledarens häften ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan” samt ”Hälsofrämjande skolutveckling” vilka uppskattas runt om i landet.

Innehåll

Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 1 Avsnitt 1
Genomtänkta övergångarAvsnitt 2
Tillgängliga lärmiljöer – hälsa och lärandeAvsnitt 3
KASAM – begripligt, hanterbart och meningsfulltAvsnitt 4
Kompensera differentiera & variera undervisningAvsnitt 5
Generella förmågor och generella gruppanpassningarAvsnitt 6
Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 3Avsnitt 1
Del 1 i utredningen – kartläggaAvsnitt 2
Kartlägga elevens och vårdnadshavarens perspektivAvsnitt 3
Kartlägga skol- och gruppnivånAvsnitt 4
Kartlägga individnivå och vad som har prövatsAvsnitt 5
Del 2 i utredningen – pedagogisk bedömningAvsnitt 6
Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 2Avsnitt 1
Reflektionsövning ArielAvsnitt 2
Återkoppling: Ariel, blankett för extraanpassningar, reflektionsövning BevinAvsnitt 3
Återkoppling: Bevin, blankett för extraanpassningar, reflektionsövning 3Avsnitt 4
Trappan: Steg för tillgänglighet, steg 4Avsnitt 1
Exempel på åtgärdsprogramAvsnitt 2
Genomföra, följa upp och utvärderaAvsnitt 3
Reflektionsövning 4, summering och avslutAvsnitt 4

Om kursledaren

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Hon är en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” och ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Gudrun har också haft uppdrag från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten kring utbildningsinsatser inom området.  Gudrun är anlitad av skolor, kommuner, fristående huvudmän samt vid nationella konferenser för att leda utbildningsinsatser. Hon är ”Experten” som besvarar frågor om extra anpassningar och särskilt stöd på www.elevhalsan.se.

Mer information om Gudruns material och tjänster hittar du via www.glbatgardsprogram.com.

Målgrupp

Webbkursen riktar sig till lärare, fritidspersonal, resurspersoner, elevhälsopersonal, skolledning samt förvaltningsnivå. Innehållet är anpassat för förskoleklass, fritidshemmet, grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan.

Recensioner och omdömen

4.6 i snittbetyg
4.7/5

Christer J, Krokoms kommun

Augusti 2023

4/5

Tanja C, Helsingborgs stad

Juni 2023

5/5

Ett bra och tydligt upplägg.

Anna H, Falkenbergs kommun

Maj 2023

5/5

Erika A, Ävsbyns kommun

April 2023

5/5

Det är bra med friheten att se och studera som det passar en själv.

Inger A, Storumans kommun

Mars 2023

5/5

Mia K, Borås kommun

Februari 2023

4/5

Det var intressant och lärorikt att få en mer utförlig och matnyttig förklaring i de olika delarna i ett åtgärdsprogram.

Inga I, Lindesbergs kommun

Januari 2023

4/5

Sia M, Haninge kommun

December 2022

5/5

Mycket bra och tydligt upplägg. Kursen behöver revideras utifrån nya LGR 22.

Mariah H, Tidaholms kommun

Juni 2022

4/5

Ett smidigt och anpassat sätt att gå kurs.

Annah S, Mörbylånga kommun

Mars 2022

5/5

Pernilla S, Kramfors kommun

Januari 2022

5/5

Innehållsrik och tydlig. Viktigt att påminna sig om vad som är aktuellt i ämnet.

Mayada H, Göteborgs stad

Juli 2021

5/5

Helena F, Uppsala kommun

Juni 2021

5/5

Christina J, Bengtfors kommun

Mars 2021

5/5

Kursen var lätt att följa och får bra förslag till hur man ska göra med extra anpassningar.

Susanne P, Ljungby kommun

Mars 2021

4/5

Christina N, Ljungby kommun

Mars 2021

4/5

Mirsada C, Ljungby kommun

Februari 2021

4/5

Androniki E, Botkyrka kommun

December 2020

5/5

Tack för stöd och information som ska hjälpa till vårt arbete med barnen!!

Linda E, Göteborgs stad

November 2020

5/5

Inspirerande kurs! Det som är bra för en elev är bra för alla!

Erika L, Uppsala kommun

November 2020

5/5

Bra information om hur man utreder och skriver åp.

Mikael T, Göteborgs stad

November 2020

5/5

Tydligt och lagom långa avsnitt. Man tappade inte fokus under tiden.

Therese H, Katrineholms kommun

November 2020

5/5

En tydlig, övergripande utbildning som tydliggör skolans uppdrag och synsätt gentemot varje elevs behov och anpassningar. En jättebra överblick för lärare som tydligt visar anpassningar och dokumentation.

Mikaela T, Göteborgs stad

November 2020

5/5

Tydligt och lagom långa avsnitt. Man tappade inte fokus under tiden.

Erika L, Uppsala kommun

November 2020

5/5

Bra information om hur man utreder och skriver åp.

Linda E, Göteborgs stad

November 2020

5/5

Inspirerande kurs! Det som är bra för en elev är bra för alla!

Spela videoklipp
4.7 (25 omdömen)
4.7/5

Vanliga frågor & svar

På Lärarinstitutet bestämmer du själv takten för dina studier.

Våra kurser motsvarar 1-2 heldagsutbildningar. Du kan välja att dela upp dina studier under flera tillfällen eller göra dem under en och samma dag. Utbildningsportalen där du hittar kurserna är tillgänglig dygnet runt.

Självklart kan du det. Dock så behöver ni båda anmäla er för webbkursen. Vi kommer sedan skapa användarkonton för er så att ni kan logga in i vår utbildningsportal.

Du bestämmer själv vilka tider du önskar studera. Vår utbildningsportal är tillgänglig dygnet runt. 

Som deltagare har du tillgång till webbkursen 6 månader från det datum du har fått ditt användarkonto.

Tipsa gärna en kollega!