Ledarskap i klassrummet

Så stärker du ditt klassrumsledarskap och bygger goda relationer med elever för ett framgångsrikt lärande och social utveckling

Om distanskursen

Lärares ledarskap är avgörande för en framgångsrik undervisning enligt Skolinspektionen. Att bygga goda relationer med elever, förebygga konflikter, skapa studiero och engagemang är nyckelfaktorer i dagens klassrum.

Under denna distanskurs kommer du att lära dig konkreta metoder och tekniker för att förebygga och hantera vanligt förekommande problemsituationer i klassrummet på ett professionellt och trovärdigt sätt. Att bygga goda relationer mellan lärare och elever och mellan eleverna skapar engagemang för att ge förutsättningar för ett framgångsrikt lärande och social utveckling.

Du kommer även att lära dig skapa ett gynnsamt klassrumsklimat med en tydlig struktur och arbetsro, om att höja elevmotivationen för att leda arbetet i klassen enskilt och i grupp, och inte minst att planera och genomföra undervisning för att utnyttja lektionstiden effektivt. Distanskursens innehåll är kopplat till teori inom kunskapsområden som relationellt ledarskap, situerat lärande, classroom management och gruppdynamik.

Ur innehållet

Distanskursen ger dig både kunskap om dynamiken i ett klassrum och konkreta verktyg för att genomföra förbättringar. Du får möjlighet att fortlöpande omsätta undervisningsteori i praktiken genom att genomföra reflektionsuppgifter och praktiska övningar i ditt klassrum.

Kursen lär dig att:

  • Utveckla färdigheter för att bygga professionella och goda relationer mellan lärare och elever samt mellan eleverna för ett framgångsrikt lärande och social utveckling
  • Utforma en ledarrepertoar för att skapa struktur och arbetsro i klassrumsmiljön
  • Designa lektioner som är planerade för att öka motivationen hos eleverna och ett effektivt utnyttjande av lektionstiden
  • Anpassa ledarskapet för att utveckla och leda lärande hos eleverna enskilt och i grupp och att hantera situationer som kan uppstå i grupparbetssituationer

Om kursledaren

Matts Dahlkwist har en gedigen och mångårig bakgrund, såväl som lärare och skolledare på grund- och gymnasieskolan samt lärarutbildare vid Uppsala universitet.

Han har länge varit verksam som adjunkt vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet där han har varit en väldigt uppskattad utbildare i kurser för verksamma lärare bland annat i ledarskap. Matts har även författat en lång rad kursböcker för den svenska skolan och för lärarutbildningen.


Några böcker av Matts Dahlkwist.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot verksamma lärare med mer eller mindre lång erfarenhet, inom grund- och gymnasieskolan.

Spela videoklipp

Pris: 2990 kr exkl moms

Snittbetyg 4.9
4.9/5
Denna distanskurs ingår även i vårt abonnemang som du kan läsa mer om här.
Tipsa gärna en kollega!
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Röster om kursledaren