Kooperativt lärande

Det samarbetande klassrummet för ett strukturerat elevsamarbete som stärker lärandet

Om distanskursen

Det kooperativa lärandet är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker lärarens roll som ledare i klassrummet samtidigt som det ökar elevernas förmåga till samarbete, social sammanhållning och i förlängningen även ökad måluppfyllelse.

Kooperativt lärande är ett förhållningssätt som bland annat bidrar till ökad trygghet och trivsel, större elevdelaktighet och inkludering samt fördjupat lärande och social utveckling.

I distanskursen ges en grundläggande teoretisk bakgrund och praktisk tillämpning av kooperativt lärande. Det ges också möjlighet att reflektera och diskutera kring det pedagogiska förhållningssättet och skapa samsyn i arbetslaget kring lärandets former.

Om ett helt arbetslag eller en hel skola går kursen bidrar det till att fördjupa de didaktiska diskussionerna kring lärande i syfte att skapa samsyn. Distanskursen bygger på korta avsnitt och medföljande praktiska övningar att genomföra löpande. Kursen kan därför med fördel förläggas under en längre period, till exempel genomföras varannan vecka under ett helt läsårs ordinarie mötestider.

Distanskursens innehåll kopplas genomgående till vanliga fokusområden, till exempel relationellt ledarskap, formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och värdegrundsarbete där det kooperativa lärandet fungerar som den sammanhållande länken.

Ur innehållet

Distanskursen ger dig både kunskap och konkreta verktyg. Du får möjlighet att omsätta undervisningsteori i praktiken genom att genomföra reflektionsuppgifter och praktiska övningar kring hur du kan:

 • Planera och förbereda för kooperativ undervisning genom att skapa struktur och
  trygghet
 • Utforma en kooperativ lektion och fånga elevernas uppmärksamhet
 • Genomföra kooperativ undervisning och vad det innebär för din roll som lärare
 • Avsluta en kooperativ lektion och utvärdera för att gå vidare och fortsätta
  planeringen och förberedelserna inför nästa tillfälle
 • Använda kooperativ undervisning för att möta elevers behov av anpassningar
 • Använda kooperativt lärande för ett språkutvecklande klassrum
 • Använda olika kooperativa strukturer i just ditt ämne

Efter avslutad kurs har du med dig:

 • Grundläggande förståelse för kooperativt lärande som förhållningssätt och didaktisk metod
 • Enkla praktiska övningar att tillämpa i undervisningen
 • Stödmaterial och mallar att använda i undervisningen

Innehåll

Tre sätt att arbeta med reflektionsuppgifterAvsnitt 1
Tre sätt att arbeta med övningar, strategier och strukturerAvsnitt 2
Modellering: Tre typer av undervisningAvsnitt 3
Definition och verktyg för kooperativt lärandeAvsnitt 4
Olika typer av grupperAvsnitt 5
Modellering: Pinpong-parAvsnitt 6
Planera kooperativ undervisningAvsnitt 1
Förbereda kooperativ undervisningAvsnitt 2
Möta eleverna genom ett kooperativt förhållningssättAvsnitt 3
Inleda en kooperativ lektionAvsnitt 4
Avsluta en kooperativ lektionAvsnitt 1
SPEL3FAvsnitt 1
SamarbetsfärdigheterAvsnitt 2
Modellering: Turas omAvsnitt 3
Positivt ömsesidigt beroendeAvsnitt 4
Modellering: Kloka pennanAvsnitt 5
Eget ansvarAvsnitt 6
Modellering: Par på tidAvsnitt 7
Lika delaktighet och samtidig stödjande interaktionAvsnitt 8
Modellering: TavelquizAvsnitt 9
3F: Feedback, Feedup, FeedforwardAvsnitt 10
Modellering: Par-responsAvsnitt 11
Avrunda grundprincipernaAvsnitt 12
Roller och aktivitetsgrad under en lektionAvsnitt 1
Lärarens roll och aktivitetAvsnitt 2
Lärarens aktivitet: ModelleringAvsnitt 3
Lärarens aktivitet: Träna tillsammans och säkerställa förståelseAvsnitt 4
Lärarens aktivitet: Anpassningar och observationAvsnitt 5
Lärarens aktivitet: Stöd 1-1Avsnitt 6
Elevens aktivitetAvsnitt 7
Avrundning av distanskursenAvsnitt 1
Styrkorna med kooperativt lärandeAvsnitt 2

Om kursledarna

Liz Fristedt är legitimerad lärare svenska, engelska och franska årskurs 4-9 med 18 års
erfarenhet som lärare, förstelärare och utvecklingsledare i grundskolan. Liz arbetar idag
som lärare och utbildningskonsult för implementering av kooperativt lärande i Sverige. Hon är också styrelsemedlem i KoLiS (Kooperativt Lärande i Sverige).

Anna Jacobsson är legitimerad lärare svenska och SO årskurs 4-9 samt svenska och religion på gymnasiet med 13 års erfarenhet som lärare, arbetslagsledare och förstelärare i grundskolan. Hon arbetar idag som utvecklingsstrateg på Barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuvs kommun.

Målgrupp

Distanskursen riktar sig till all undervisande personal inom grundskolan.

Recensioner och omdömen

4.4 i snittbetyg
4.4/5

Malin F, Hällefors kommun

Maj 2022

5/5

En innehållsrik och engagerande kurs. Hoppas på en fortsättning.

Spela videoklipp
4.4 (24 omdömen)
4.4/5

Vanliga frågor & svar

Klicka på Beställ licens uppe i menyn och fyll i beställningsformuläret med dina uppgifter. Så fort vi har mottagit och behandlat din beställning kommer vi skicka ett mail med inloggningsuppgifter till vår utbildningsportal där du hittar samtliga distanskurser och digitala konferenser.

På Lärarinstitutet bestämmer du själv takten för dina studier.

Våra kurser motsvarar 1-2 heldagsutbildningar. Du kan välja att dela upp dina studier under flera tillfällen eller göra dem under en och samma dag. Utbildningsportalen där du hittar kurserna är tillgänglig dygnet runt.

Självklart kan du det. Dock så behöver ni båda beställa distanskursen. Vi kommer sedan skapa användare till er så att ni kan logga in i vår utbildningsportal.

Du bestämmer själv vilka tider du önskar studera. Vår utbildningsportal är tillgänglig dygnet runt. 

Du får obegränsad tillgång till alla våra distanskurser under licenstiden.

Fullständiga FAQ hittar du här.

Tipsa gärna en kollega!