Kooperativt lärande

Det samarbetande klassrummet för ett strukturerat elevsamarbete som stärker lärandet

Om distanskursen

Det kooperativa lärandet är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker lärarens roll som ledare i klassrummet samtidigt som det ökar elevernas förmåga till samarbete, social sammanhållning och i förlängningen även ökad måluppfyllelse.

Kooperativt lärande är ett förhållningssätt som bland annat bidrar till ökad trygghet och trivsel, större elevdelaktighet och inkludering samt fördjupat lärande och social utveckling.

I distanskursen ges en grundläggande teoretisk bakgrund och praktisk tillämpning av kooperativt lärande. Det ges också möjlighet att reflektera och diskutera kring det pedagogiska förhållningssättet och skapa samsyn i arbetslaget kring lärandets former.

Om ett helt arbetslag eller en hel skola går kursen bidrar det till att fördjupa de didaktiska diskussionerna kring lärande i syfte att skapa samsyn. Distanskursen bygger på korta avsnitt och medföljande praktiska övningar att genomföra löpande. Kursen kan därför med fördel förläggas under en längre period, till exempel genomföras varannan vecka under ett helt läsårs ordinarie mötestider.

Distanskursens innehåll kopplas genomgående till vanliga fokusområden, till exempel relationellt ledarskap, formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt och värdegrundsarbete där det kooperativa lärandet fungerar som den sammanhållande länken.

Ur innehållet

Distanskursen ger dig både kunskap och konkreta verktyg. Du får möjlighet att omsätta undervisningsteori i praktiken genom att genomföra reflektionsuppgifter och praktiska övningar kring hur du kan:

 • Planera och förbereda för kooperativ undervisning genom att skapa struktur och
  trygghet
 • Utforma en kooperativ lektion och fånga elevernas uppmärksamhet
 • Genomföra kooperativ undervisning och vad det innebär för din roll som lärare
 • Avsluta en kooperativ lektion och utvärdera för att gå vidare och fortsätta
  planeringen och förberedelserna inför nästa tillfälle
 • Använda kooperativ undervisning för att möta elevers behov av anpassningar
 • Använda kooperativt lärande för ett språkutvecklande klassrum
 • Använda olika kooperativa strukturer i just ditt ämne

Efter avslutad kurs har du med dig:

 • Grundläggande förståelse för kooperativt lärande som förhållningssätt och didaktisk metod
 • Enkla praktiska övningar att tillämpa i undervisningen
 • Stödmaterial och mallar att använda i undervisningen

Om kursledarna

Liz Fristedt är legitimerad lärare svenska, engelska och franska årskurs 4-9 med 18 års
erfarenhet som lärare, förstelärare och utvecklingsledare i grundskolan. Liz arbetar idag
som lärare och utbildningskonsult för implementering av kooperativt lärande i Sverige. Hon är också styrelsemedlem i KoLiS (Kooperativt Lärande i Sverige).

Anna Jacobsson är legitimerad lärare svenska och SO årskurs 4-9 samt svenska och religion på gymnasiet med 13 års erfarenhet som lärare, arbetslagsledare och förstelärare i grundskolan. Hon arbetar idag som utvecklingsstrateg på Barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuvs kommun.

Målgrupp

Distanskursen riktar sig till all undervisande personal inom grundskolan.

Spela videoklipp

Pris: 2990 kr exkl moms

Snittbetyg 4.85
4.85/5
Denna distanskurs ingår även i vårt abonnemang som du kan läsa mer om här.
Tipsa gärna en kollega!
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Några omdömen från tidigare deltagare
Janet Jönsson - grundskolelärare Göteborg
Läs mer
Det var en bra och intressant kurs där man fick grunderna i kooperativt lärande samt lite forskning för att förstå varför det är så bra. Jag tyckte att det var bra med korta föreläsningar och att man mellan föreläsningarna kunde prova på de olika uppgifterna. För min del var det bra med en distanskurs så att jag kunde backa tillbaka och titta på några föreläsningar en gång till samt att jag kunde läsa i min egen takt.
Ursula Quist - grundskolelärare Kungsbacka
Läs mer
Matnyttigt innehåll med hands-on-verktyg för att kunna påbörja en kooperativ undervisning direkt.
Malin Färinger - grundskolelärare Hällefors
Läs mer
En innehållsrik och engagerande kurs. Hoppas på en fortsättning!
Föregående
Nästa

Röster om kursledarna