Våra distanskurser

Varje distanskurs på Lärarinstitutet motsvarar minst en heldagsutbildning och består av videoinspelade föreläsningar, övningar och kursmaterial som du kan göra i din egen takt. Allt material är speciellt framtaget för att genomföras via distans. Efter genomförd kurs kommer du få ett kursintyg på att du har genomfört distanskursen.

 • Planera, strukturera och genomföra kooperativ undervisning och vad det innebär för din roll som lärare
 • Kooperativt lärande för att möta elevers behov av anpassningar samt fånga deras uppmärksamhet
 • Använda kooperativt lärande i just ditt ämne och för ett språkutvecklande klassrum
 • Öka kämparandan genom rätt feedback och instruktioner
 • Faktorer som kan ha en positiv påverkan på elevers inre motivation
 • Hur relaterar lärande till inlärningstid och motivation?
 • Relationen mellan grit och andra personlighetsdrag
 • Extra anpassningar samt hur ni kan dokumentera och utvärdera dessa på ett enkelt sätt
 • När extra anpassningar övergår till särskilt stöd
 • Skapa tillgängliga lärmiljöer och en differentierad undervisning
 • Hur minnesprocessen, arbetsminnet och långtidsminnet fungerar
 • Vad som kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset
 • Skapa goda förutsättningar för dina elever att vara i ett dynamiskt mindset
 • Utveckla färdigheter för att bygga goda relationer med elever för ett framgångsrikt lärande och social utveckling
 • Utforma en ledarrepertoar för att skapa struktur och arbetsro i klassrumsmiljön
 • Designa lektioner som är planerade för att öka motivationen hos eleverna och ett effektivt utnyttjande av lektionstiden

Kunskaps- och kompetenshöjande

Varje distanskurs består av flera kunskapshöjande moment som förmedlas med film, bilder och läsmaterial. Det finns även frågor och reflektionsövningar med interaktiva moment som går att genomföra om du skulle välja att gå kursen tillsammans med en kollega. På Lärarinstitutet finns inga kursdatum, du bestämmer din egen takt för din kompetensutveckling.