fbpx

Konferenser

Kommande konferenser

Matematikfokus låg- och mellanstadiet

Under denna heldagskonferens får du som undervisar i matematik metoderna du behöver för att identifiera, stötta och leda elevers matematiksvårigheter på låg- och mellanstadiet.

Datum: Hösten 2023

Matematikfokus högstadiet och gymnasium

Under denna heldagskonferens får du som undervisar i matematik metoderna du behöver för att identifiera, stötta och leda elevers matematiksvårigheter på låg- och mellanstadiet.

Datum: Hösten 2023

Läs- och skrivfokus

Språkets färdigheter genomsyrar skolans alla ämnen. Under konferensen får du verktyg och metoder för att identifiera, förebygga och leda läs- och skrivsvårigheter hos elever.

Datum: Hösten 2023

NPF och lärande

Skapa en inkluderande undervisning där alla elever med NPF kan känna sig trygga, trivas och lyckas i skolan.

Datum: Hösten 2023

Tema Fritidshem

En samlad konferens om hur du utvecklar och optimerar fritidshemmets verksamhet.

Datum: Hösten 2023

Digital kompetens

Inspirationsdag om hur digitala verktyg kan bli en integrerad del av din undervisning.   

Datum: Våren 2024

Framgångsrikt lärande

Årets viktigaste utbildningsdag om hur du kan stötta dina elevers kunskapsutveckling och lärande.   

Datum: Våren 2024

Extra anpassningar och särskilt stöd

En avgörande konferens som utvecklar och höjer dina kunskaper kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.   

Datum: Våren 2024

Fler konferenser kommer att presenteras inom kort

Har du önskemål om något specifikt ämne för konferens? Önskar du vara med som talare på konferens och dela med dig av ditt arbete eller din expertis? Mejla och hör av dig till oss på fortbildning@lararinstitutet.se.