fbpx

Konferenser

Skapa en inkluderande undervisning där alla elever med NPF kan känna sig trygga, trivas och lyckas i skolan.
Datum: 1 februari 2023
Inspirationsdag om hur digitala verktyg kan bli en integrerad del av din undervisning.
Datum: 9 februari 2023

Kommande konferenser

Ledarskap för lärare

En inspirationsdag för lärare och pedagoger som ger dig verktygen du behöver för att utveckla ditt ledarskap.

Datum: Maj 2023

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Heldagskonferens som fokuserar på framgångsstrategier och effektiva metoder i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.

Datum: Maj 2023

Matematikfokus låg- och mellanstadiet

Under denna heldagskonferens får du som undervisar i matematik metoderna du behöver för att identifiera, stötta och leda elevers matematiksvårigheter på låg- och mellanstadiet.

Datum: Hösten 2023

Matematikfokus högstadiet och gymnasium

Under denna heldagskonferens får du som undervisar i matematik metoderna du behöver för att identifiera, stötta och leda elevers matematiksvårigheter på låg- och mellanstadiet.

Datum: Hösten 2023

Tema Fritidshem

En samlad konferens om hur du utvecklar och optimerar fritidshemmets verksamhet.

Datum: Hösten 2023

Läs- och skrivfokus

Språkets färdigheter genomsyrar skolans alla ämnen. Under konferensen får du verktyg och metoder för att identifiera, förebygga och leda läs- och skrivsvårigheter hos elever.

Datum: Hösten 2023

Fler konferenser kommer att presenteras inom kort

Har du önskemål om något specifikt ämne för konferens? Önskar du vara med som talare på konferens och dela med dig av ditt arbete eller din expertis? Mejla och hör av dig till oss på fortbildning@lararinstitutet.se.