fbpx

Konferenser

Språkets färdigheter genomsyrar skolans alla ämnen. Under konferensen får du verktyg och metoder för att utveckla elevers läs- och skrivutveckling.
Datum: 15 maj 2024

Kommande konferenser

Extra anpassningar och särskilt stöd

En avgörande konferens som utvecklar och höjer dina kunskaper kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.   

Datum: Våren 2024

Framgångsrikt lärande

Årets viktigaste utbildningsdag om hur du kan stötta dina elevers kunskapsutveckling och lärande.   

Datum: Våren 2024

Ledarskap och utveckling

En utvecklande konferens med fokus på helhetssynen av lärarprofessionen.   

Datum: Våren 2024