fbpx

Vad är KASAM och varför är det viktigt för elevers välbefinnande och utveckling?

Lärare kan tillsammans med elever öka elevers känsla av sammanhang.

Genom en god lärmiljö där undervisningen har tydliga strukturer kan elever förstå och förutse vad som händer och kommer hända. Det kan till exempel handla om att tydliggöra lektionens mål, instruktioner, krav, arbetssätt, tid och extrauppgifter genom både muntligt och visuellt stöd.

KASAM handlar också om att skapa förutsättningar till att klara av lärsituationerna där eleverna ges stöd i form av resurser. Resurserna kan till exempel vara att stärka elevens inre förmågor, pedagogiska hjälpmedel och anpassningar samt lärarens stöttning och återkoppling. Genom att öppna möjligheter för eleverna att lyckas och att möta dem inom och strax över sin egen förmåga kan undervisningen bli mer hanterbar.

Till slut behöver lärare skapa en meningsfull undervisning där lektionerna utgår från elevernas intressen och förutsättningar. Där eleverna känner ett syfte i lärandet och vilja att lära sig mer.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktuella konferenser