5 tips för att göra din undervisning mer tillgänglig och differentierad

I alla klassrum finns en naturlig mångfald av elever med olika erfarenheter, behov, förmågor och sätt att lära. Elevers olika sätt att lära sig och ett varierat lärande är utgångspunkten i Marias undervisning. Maria tipsar om 5 effektiva metoder för att differentiera och tillgängligöra undervisningen.  

Hur påverkar ditt ledarskap elevernas kunskapsutveckling och vilka små tillvägagångssätt gör stor skillnad i din lärarvardag?

Ledarskap är en färdighet alla lärare behöver för att skapa rätt förutsättningar för elevers lärande och framgång. Bygga relationer, skapa tydliga strukturer och tydliga mål samt upprätthålla en trygg grupp är några av de betydande faktorerna i en engagerad och hälsosam klass. Här tipsar Anna Sterlinger Ahlring några små kvalitativa tillvägagånggsätt i ledarskapet som gör […]

Så utvecklar du en tillitsfull relation med dina pedagoger som gynnar hela verksamheten

Intresset för att integrera tillit som en viktig aspekt av ledarskap inom skolans styrning har ökat. Skolrektorer leder en av samhällets viktigaste verksamheter som ska skapa förutsättningar för att elever kan lära och utvecklas så långt som möjligt. Genom att undersöka vardagliga situationer i skolan har forskaren Thomas Blom beskrivit ledarskapsbeteenden som präglats av tillit. […]

Hur skapa temamallar i googleverktyg för en veckoplanering?

De digitala verktygen har gett elever såväl som lärare möjlighet att förbättra lärupplevelsen. Genom att utnyttja de funktioner som finns blir det också lättare för lärare att strukturera upp sitt arbete. Maria Simpson Sandfjord arbetar med googleverktyg i sin undervisning och visar hur du kan sammanställa och dokumentera all lektionsplanering och material inför ett arbetsområde […]

3 konkreta tips från Helen Larsson om digilogt lärande

Digitaliseringen av skolan har möjliggjort flera olika alternativ för elever att integreras, inkluderas och utvecklas i sin kunskapsutveckling. Helen presenterar konkreta tips på det digiloga skapande som möjliggör lärandet genom kreativa och praktiska inslag i klippet nedan.  

Distraktioner och multitasking – hur påverkar det elevernas inlärning?

Skolans digitalisering ställer nya krav på undervisningen och lärare måste mer än någonsin hitta en god och genomtänkt balans på hur digitala verktyg ska prägla lärandet. Elevernas skärmar flödas av kunskap och information samtidigt som de digitala distraktionerna blir alltmer tillgängliga och bara är ett klick bort. I ett arbetsflöde uppmuntras dessa möjligheter till multitasking. […]

Vad är digital kompetens och hur lär vi elever att förhålla sig till internet?

Digitala verktyg har blivit en naturlig del i samhället såväl som i skolan. Eftersom det har blivit så pass naturligt i vårt vardagliga liv är det lätt att bara finna sig i att internet är där den är utan att reflektera över var, hur och varför digitaliseringen startades. Att reflektera kring hur dessa tjänster fungerar […]

Vad är KASAM och varför är det viktigt för elevers välbefinnande och utveckling?

Lärare kan tillsammans med elever öka elevers känsla av sammanhang. Genom en god lärmiljö där undervisningen har tydliga strukturer kan elever förstå och förutse vad som händer och kommer hända. Det kan till exempel handla om att tydliggöra lektionens mål, instruktioner, krav, arbetssätt, tid och extrauppgifter genom både muntligt och visuellt stöd. KASAM handlar också […]