fbpx

Vad är digital kompetens och hur lär vi elever att förhålla sig till internet?

Digitala verktyg har blivit en naturlig del i samhället såväl som i skolan. Eftersom det har blivit så pass naturligt i vårt vardagliga liv är det lätt att bara finna sig i att internet är där den är utan att reflektera över var, hur och varför digitaliseringen startades. Att reflektera kring hur dessa tjänster fungerar eller vilka förutsättningar som de bygger på bör lyftas mer i undervisningen, speciellt för våra elever som är uppväxta med internet. Kristina Alexanderson synliggör varför elever behöver digital kompetens samt hur vi på ett demokratiskt sätt kan lära ut elever att förhålla sig till internet i klippet nedan.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktuella konferenser