fbpx

Så utvecklar du en tillitsfull relation med dina pedagoger som gynnar hela verksamheten

Intresset för att integrera tillit som en viktig aspekt av ledarskap inom skolans styrning har ökat. Skolrektorer leder en av samhällets viktigaste verksamheter som ska skapa förutsättningar för att elever kan lära och utvecklas så långt som möjligt. Genom att undersöka vardagliga situationer i skolan har forskaren Thomas Blom beskrivit ledarskapsbeteenden som präglats av tillit. Tillit har framhävts som en grundläggande del då det finns ett samband mellan rektorers ledarskap, lärmiljön, elevers lärande och utveckling. På lång sikt har man sett att det finns en positiv påverkan på elevers utveckling och lärande. Under detta webinar kommer Thomas Blom att framföra hans forskning om hur ett interaktivt ledarskap bidrar till tillit mellan rektorer och lärare.

  • Vad sker i mötet mellan rektor och lärare som bidrar till tillit och rektorers ledarhandlingar?
  • Betydelsen av mellanmänskliga och relationella perspektivet framfört av lärare och rektorer
  • Insiktsfulla värden på hur du som rektor kan bedriva en tillitsfull arbetsmiljö som gynnar hela verksamheten

Thomas Blom började sin lärarkarriär som grundskollärare och har sedan vidareutbildat sig till skolledare och rektor. Under 12 år arbetade Thomas som rektor och numera undervisar Thomas på Rektorsprogrammet vid Karlstads universitet där han också handleder rektorer inom rektorsutbildningen med fokus på Professionsutveckling och verksamhetsutveckling.

 

Webinaret vänder sig till rektorer och skolledare.

 

Webinariet är kostnadsfritt och sänds den 9 maj 2023 kl. 9:00-10:15. Klicka här för att registrera dig.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktuella konferenser