fbpx

Hur skapa temamallar i googleverktyg för en veckoplanering?

De digitala verktygen har gett elever såväl som lärare möjlighet att förbättra lärupplevelsen. Genom att utnyttja de funktioner som finns blir det också lättare för lärare att strukturera upp sitt arbete. Maria Simpson Sandfjord arbetar med googleverktyg i sin undervisning och visar hur du kan sammanställa och dokumentera all lektionsplanering och material inför ett arbetsområde i klippet nedan. Arbetssättet möjliggör även till ett mer hållbart och enkelt kollegialt samarbete som kan återanvändas och delas fortlöpande.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktuella konferenser