Vad är KASAM och varför är det viktigt för elevers välbefinnande och utveckling?

Lärare kan tillsammans med elever öka elevers känsla av sammanhang. Genom en god lärmiljö där undervisningen har tydliga strukturer kan elever förstå och förutse vad som händer och kommer hända. Det kan till exempel handla om att tydliggöra lektionens mål, instruktioner, krav, arbetssätt, tid och extrauppgifter genom både muntligt och visuellt stöd. KASAM handlar också […]