Så kan värdeskapande lärande främja elevers motivation och lärande på djupet

Värdeskapande lärande grundas i att skapa värde för någon annan utanför klassrummet där teori omsätts till praktik samtidigt som möjligheter till pedagogisk variation ges. Eva Bida har drivit ett ett framgångsrikt projekt om Värdeskapande lärande på hennes skola och här visar hon enkla och konkreta projekt som kan implementeras på skolor.    

Så kan du börja arbeta med UDL – en checklista av Sandra Aadalen

I varje klass finns en naturlig mångfald av elever med olika behov, förmågor och inlärning. En stor utmaning för lärare idag är att se, möta och erbjuda en undervisning som fungerar för alla elever. Genom att arbeta med universal design för lärande (UDL) kan enskilda anpassningar bli en generell anpassning som gynnar alla kunskapsnivåer. Sandra […]

4 tillvägagångssätt att utveckla ditt lärarledarskap

För att samtala om sin egen förmåga att leda, granska sig själv och reflektera över sitt ledarskap krävs mod och ödmjukhet som lärare behöver prata mer om när det kommer till ledarskap. Lyssna på Karin Bobergs tips om hur du kan utveckla ditt lärarledarskap.

Hur kan du stärka elevers självkänsla för en god och trygg hälsa?

Skolan är en viktig arena för att tidigt främja välmående och välbefinnande. Vuxna har ett gemensamt ansvar för att skapa goda relationer med våra elever samt lyfta friskfaktorer för att rusta våra barn för livet. Johanna Tengwall berättar om hur du kan stärka elevers självkänsla för en god och trygg hälsa.    

Vad säger hjärnforskare om studieteknik och vilka studietekniker är effektiva?

I tidiga åldrar fokuseras det mer på vilka kunskaper som ska läras men inte hur kunskaperna ska tas in och bevaras i hjärnan. Studieteknik är något som är starkt kopplat till hjärnan och dess egenskaper. Om det finns en förståelse för hur hjärnan, minnet och lärandet fungerar kan inlärningsprocessen effektiviseras. Här tipsar Ela Strandberg om […]

5 tips för att göra din undervisning mer tillgänglig och differentierad

I alla klassrum finns en naturlig mångfald av elever med olika erfarenheter, behov, förmågor och sätt att lära. Elevers olika sätt att lära sig och ett varierat lärande är utgångspunkten i Marias undervisning. Maria tipsar om 5 effektiva metoder för att differentiera och tillgängligöra undervisningen.  

Hur påverkar ditt ledarskap elevernas kunskapsutveckling och vilka små tillvägagångssätt gör stor skillnad i din lärarvardag?

Ledarskap är en färdighet alla lärare behöver för att skapa rätt förutsättningar för elevers lärande och framgång. Bygga relationer, skapa tydliga strukturer och tydliga mål samt upprätthålla en trygg grupp är några av de betydande faktorerna i en engagerad och hälsosam klass. Här tipsar Anna Sterlinger Ahlring några små kvalitativa tillvägagånggsätt i ledarskapet som gör […]

Så utvecklar du en tillitsfull relation med dina pedagoger som gynnar hela verksamheten

Intresset för att integrera tillit som en viktig aspekt av ledarskap inom skolans styrning har ökat. Skolrektorer leder en av samhällets viktigaste verksamheter som ska skapa förutsättningar för att elever kan lära och utvecklas så långt som möjligt. Genom att undersöka vardagliga situationer i skolan har forskaren Thomas Blom beskrivit ledarskapsbeteenden som präglats av tillit. […]