fbpx

Carolinas tips på hur du kan planera din undervisning framgångsrikt

Att ha en grovplanering innan detaljplaneringen är en viktig och effektiv strategi när det gäller att planera lektioner. En genomtänkt planering är strukturerad och målinriktad grund för att skapa meningsfulla och effektiva lektioner. Det hjälper lärare att vara förberedda, anpassa sig efter elevernas behov och säkerställa att de övergripande målen för undervisningen uppnås.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aktuella konferenser