Vad är KASAM och varför är det viktigt för elevers välbefinnande och utveckling?

Lärare kan tillsammans med elever öka elevers känsla av sammanhang. Genom en god lärmiljö där undervisningen har tydliga strukturer kan elever förstå och förutse vad som händer och kommer hända. Det kan till exempel handla om att tydliggöra lektionens mål, instruktioner, krav, arbetssätt, tid och extrauppgifter genom både muntligt och visuellt stöd. KASAM handlar också […]

Dynamiskt mindset

Mindset är synen på hur man ser på sin kapacitet och förmåga till att utvecklas och lära. I klassrummet får elever ständig återkoppling på deras prestationer. Lärares återkoppling är därför mycket viktig för elevers mindset och hur de ser på sig själva. När elever anstränger sig mer finns det risk för att misslyckas, men det […]