John Hattie till Stockholm: Synligt lärande i praktiken 23 april 2024

Den världsledande forskaren John Hattie kommer till Stockholm för att hålla en unik heldagsutbildning om synligt lärande. Hatties banbrytande bok ”Synligt lärande” har redan fått ett stort genomslag i Sverige och har förändrat vårt sätt att se på undervisning och lärande. Med släppet av hans nya efterföljande bok, ”Visible Learning – The Sequel”, presenterar han […]

Hur kan du undvika skadlig stress på jobbet? 3 strategier för en hållbar lärarhälsa

Lärarhälsan är en förutsättning för att undervisningen förblir meningsfull, utvecklande och hållbar. Lärarrollen kan vara krävande och ibland stressigt, men stress under lång period kan utvecklas till skadlig stress och påverka hälsan. Här kommer 3 tips från Magdalena om hur du kan fokusera på de faktorer som finns inom räckhåll som gör det lättare att […]

Carolinas tips på hur du kan planera din undervisning framgångsrikt

Att ha en grovplanering innan detaljplaneringen är en viktig och effektiv strategi när det gäller att planera lektioner. En genomtänkt planering är strukturerad och målinriktad grund för att skapa meningsfulla och effektiva lektioner. Det hjälper lärare att vara förberedda, anpassa sig efter elevernas behov och säkerställa att de övergripande målen för undervisningen uppnås.  

Så kan värdeskapande lärande främja elevers motivation och lärande på djupet

Värdeskapande lärande grundas i att skapa värde för någon annan utanför klassrummet där teori omsätts till praktik samtidigt som möjligheter till pedagogisk variation ges. Eva Bida har drivit ett ett framgångsrikt projekt om Värdeskapande lärande på hennes skola och här visar hon enkla och konkreta projekt som kan implementeras på skolor.    

Så kan du börja arbeta med UDL – en checklista av Sandra Aadalen

I varje klass finns en naturlig mångfald av elever med olika behov, förmågor och inlärning. En stor utmaning för lärare idag är att se, möta och erbjuda en undervisning som fungerar för alla elever. Genom att arbeta med universal design för lärande (UDL) kan enskilda anpassningar bli en generell anpassning som gynnar alla kunskapsnivåer. Sandra […]

4 tillvägagångssätt att utveckla ditt lärarledarskap

För att samtala om sin egen förmåga att leda, granska sig själv och reflektera över sitt ledarskap krävs mod och ödmjukhet som lärare behöver prata mer om när det kommer till ledarskap. Lyssna på Karin Bobergs tips om hur du kan utveckla ditt lärarledarskap.