John Hattie till Stockholm: Synligt lärande i praktiken 23 april 2024

Den världsledande forskaren John Hattie kommer till Stockholm för att hålla en unik heldagsutbildning om synligt lärande. Hatties banbrytande bok ”Synligt lärande” har redan fått ett stort genomslag i Sverige och har förändrat vårt sätt att se på undervisning och lärande. Med släppet av hans nya efterföljande bok, ”Visible Learning – The Sequel”, presenterar han […]

Dynamiskt mindset

Mindset är synen på hur man ser på sin kapacitet och förmåga till att utvecklas och lära. I klassrummet får elever ständig återkoppling på deras prestationer. Lärares återkoppling är därför mycket viktig för elevers mindset och hur de ser på sig själva. När elever anstränger sig mer finns det risk för att misslyckas, men det […]