Dynamiskt mindset

Mindset är synen på hur man ser på sin kapacitet och förmåga till att utvecklas och lära. I klassrummet får elever ständig återkoppling på deras prestationer. Lärares återkoppling är därför mycket viktig för elevers mindset och hur de ser på sig själva. När elever anstränger sig mer finns det risk för att misslyckas, men det […]