Torkel Klingberg

Kursledare

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han är Sveriges främsta forskare kring barnhjärnans formbarhet, kognitiv förmåga och lärande. Han föreläser ofta för lärare och har givit ut flera böcker, varav senast ”Hjärna, gener och jävlar anamma – hur barn lär”.

Torkel Klingberg böcker
Böcker av Torkel Klingberg.

På Lärarinstitutet är Torkel aktuell med kursen Grit, motivation och lärande.

Torkel Klingberg
  • Öka kämparandan genom rätt feedback och instruktioner
  • Faktorer som kan ha en positiv påverkan på elevers inre motivation
  • Hur relaterar lärande till inlärningstid och motivation?
  • Relationen mellan grit och andra personlighetsdrag