Matts Dahlkwist

Kursledare

Matts Dahlkwist har länge varit verksam som adjunkt vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Matts har en mångårig bakgrund, såväl som lärare i grund- och gymnasieskolan, som skolledare och som lärarutbildare vid universitetet. Matts har vidare varit ledare i kurser för verksamma lärare bland annat i ledarskap och författat en lång rad kursböcker för den svenska skolan och för lärarutbildningen.

På Lärarinstitutet är Matts aktuell med kursen Ledarskap i klassrummet.

  • Utveckla färdigheter för att bygga goda relationer med elever för ett framgångsrikt lärande och social utveckling
  • Utforma en ledarrepertoar för att skapa struktur och arbetsro i klassrumsmiljön
  • Designa lektioner som är planerade för att öka motivationen hos eleverna och ett effektivt utnyttjande av lektionstiden