Liz Fristedt

Kursledare

Liz Fristedt är legitimerad lärare svenska, engelska och franska årskurs 4-9 med 18 års
erfarenhet som lärare, förstelärare och utvecklingsledare i grundskolan. Liz arbetar idag
som lärare och utbildningskonsult för implementering av kooperativt lärande i Sverige. Hon är också styrelsemedlem i KoLiS (Kooperativt Lärande i Sverige).

På Lärarinstitutet är Liz aktuell med kursen Kooperativt lärande.

Liz Fristedt
  • Planera, strukturera och genomföra kooperativ undervisning och vad det innebär för din roll som lärare
  • Kooperativt lärande för att möta elevers behov av anpassningar samt fånga deras uppmärksamhet
  • Använda kooperativt lärande i just ditt ämne och för ett språkutvecklande klassrum