Lena Winqvist

Kursledare

Lena Winqvist driver tillsammans med Annika Nilsson utbildningsföretaget Hajja Hjärnfokus. Lena är en van föreläsare med en tydlig förankring i lärande. Hon har skrivit en läroboksserie i svenska som riktar sig till gymnasiets tre årskurser. Böckerna heter Svenska – helt enkelt och bygger på kursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Eleven möter en berättande ton som guidar genom teorier, berättelser, övningar och slutuppgifter. 2017 gav hon ut ”Hjärnsmart lärande – Minnet” och 2019 gav hon ut “Hjärnfokus på läsning”.

Lena har även jobbat som förstelärare i svenska med över femton års erfarenhet av att undervisa, handleda och motivera gymnasieelever.

På Lärarinstitutet är Lena aktuell med kursen Hjärnfokus på undervisning.

lena
  • Hur minnesprocessen, arbetsminnet och långtidsminnet fungerar
  • Vad som kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset
  • Skapa goda förutsättningar för dina elever att vara i ett dynamiskt mindset