Annika Nilsson

Kursledare

Annika Nilsson driver tillsammans med Lena Winqvist utbildningsföretaget Hajja Hjärnfokus.

Annika är en van föreläsare med rötter i lärprocesser. Hon föreläser med övertygelsen att en god presentation följer en genomtänkt struktur, talande bilder och inlevelse.

Hon har också skrivit en läroboksserie i svenska som riktar sig till gymansiets tre årskurser. Böckerna heter Svenska – helt enkelt och bygger på kursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Eleven möter en berättande ton som guidar genom teorier, berättelser, övningar och slutuppgifter. 2017 gav hon ut ”Hjärnsmart lärande – Minnet” och 2019 “Hjärnfokus på läsning”.

Annika har även jobbat som förstelärare i svenska och har över femton års erfarenhet av att undervisa, handleda och motivera gymnasieelever.

På Lärarinstitutet är Annika aktuell med kursen Hjärnfokus på undervisning.

annika
  • Hur minnesprocessen, arbetsminnet och långtidsminnet fungerar
  • Vad som kännetecknar ett statiskt och ett dynamiskt mindset
  • Skapa goda förutsättningar för dina elever att vara i ett dynamiskt mindset