Anna Jacobsson

Kursledare

Anna Jacobsson är legitimerad lärare svenska och SO årskurs 4-9 samt svenska och religion på gymnasiet. Anna har 13 års erfarenhet som lärare, arbetslagsledare och förstelärare i grundskolan. Hon arbetar idag som utvecklingsstrateg på Barn- och utbildningsförvaltningen i Bjuvs kommun.

På Lärarinstitutet är Anna aktuell med kursen Kooperativt lärande.

Anna Jacobsson
  • Planera, strukturera och genomföra kooperativ undervisning och vad det innebär för din roll som lärare
  • Kooperativt lärande för att möta elevers behov av anpassningar samt fånga deras uppmärksamhet
  • Använda kooperativt lärande i just ditt ämne och för ett språkutvecklande klassrum