Digital kompetens - 9 februari 2023

Inspirationsdag om hur digitala verktyg kan bli en integrerad del av din undervisning

Skolans digitalisering – förmågan att förstå förutsättningarna till digital kompetens
Elevers användade av appar och digitala verktyg i undervisning ökar. Att reflektera kring hur dessa tjänster fungerar eller vilka förutsättningar som de bygger på är något man pratar mindre om. För att eleverna ska kunna använda internet och digitala verktyg på ett medvetet sätt bör eleverna träna på sin förmåga att reflektera över grunderna och förutsättningarna för digital teknik.

 • Den nationella digitaliseringsstrategin och en likvärdig utbildning för våra elever
 • Vad innebär digital kompetens i praktiken för dig som lärare och hur det går ihop med skolans digitalisering
 • Hur kan lärare stötta elever att reflektera och öka medvetenheten kring digitaliseringen i sitt lärande?

Kristina Alexanderson, ansvarig för skolsatsningar, Internetstiftelsen

Distraktionsfri undervisning – förmågan att arbeta och tänka ostört för elever
Skolans digitalisering ställer nya krav på undervisningen och lärare måste mer än någonsin hitta en god och genomtänkt balans på hur digitala verktyg ska prägla lärandet. Elevernas skärmar flödas av kunskap och information samtidigt som de digitala distraktionerna blir alltmer tillgängliga och bara är ett klick bort. Hur kan lärare motarbeta distraktionerna som hindrar elevernas lärande och vägleda eleverna till att fokusera på digitaliseringens egentliga ändamål?

 • Skolans uppkopplade skärmar och hur det påverkar eleverna
 • Det systematiska internet som uppmuntrar till multitasking – hur påverkar multitasking hjärnans förmåga till inlärning?
 • Konkreta metoder för hur lärare kan strukturera och anpassa den digitala användningen med syfte att hjälpa eleverna att fokusera på lärandet

Joakim Sveland, legitimerad lärare och författare

Digilogt lärande – att använda digitala och analoga verktyg parallellt
Helen brinner för att skapa en tillgänglig lärmiljö och gör det genom att använda digitala och analoga verktyg parallellt som en integrerad del i undervisningen. Det digiloga arbetssättet är ett förhållningssätt som bottnar i att anpassa undervisningen för att alla elever ska känna sig delaktiga och inkluderade. Helen presenterar konkreta tips på det digiloga skapande som möjliggör lärandet genom kreativa och praktiska inslag.

 • Att ta till sig kunskap i olika sammanhang, nivåer och sätt – kombinera digitala och analoga verktyg i undervisningen
 • Digitala verktyg för en pedagogisk, genomtänkt och anpassad undervisning som når ut till fler elever
 • Arbeta ämnesövergripande och skapa kreativa utvecklingsmöjligheter i det digiloga arbetet

Helen Larsson, leg. lärare och IKT-pedagog, Jönköpings kommun

Utnyttja digitala verktygens fulla multimodala och stödjande potential för att förbättra lärupplevelsen
Sammanställ och dokumentera all lektionsplanering och material inför ett arbetsområde i en googlepresentation. Väck elevernas intresse genom visuellt anpassade bilder och instruktioner samt levandegör presentationen genom att länka till filmer, prov och dokument. Maria berättar hur digitala verktyg genomsyrar hennes undervisning för att bidra till positiva lärupplevelser. Arbetssättet möjliggör även till ett mer hållbart och enkelt kollegialt samarbete som kan återanvändas och delas fortlöpande.

 • Hur visuella digitala verktyg kan väcka elevernas intresse och öka elevers motivation till lärande
 • Skapa struktur och tydligt lektionsinnehåll med Google program
  som kan öppna upp oändliga möjligheter för lärande
 • Hur digitala presentationer och planeringar gynnar samt effektiviserar det kollegiala samarbetet

Maria Simpson Sandfjord, leg. lärare och IKT-pedagog, Sollentuna kommun