Kommande distanskurser

På denna sida presenterar vi kortfattad info om våra kommande distanskurser och utbildningar. Klicka på ”Anmäl intresse” och fyll i din e-post så skickar vi mer information inför lansering. Har du kanske tips på kursämnen som du skulle vilja se på Lärarinstitutet? Maila gärna dina önskemål till oss på kundtjanst@lararinstitutet.se.

ledarskap i klassrummet distanskurs
Ledarskap i klassrummet
  • Vilka är framgångsfaktorerna för ett gott ledarskap i klassrummet?
  • Hur skapar du rätt förutsättningar för ett effektivt lärande?
  • Hur du kan vägleda den enskilda eleven och samtidigt främja gruppens utveckling och gruppkänsla?

Kunskaps- och kompetenshöjande

Varje distanskurs består av flera kunskapshöjande moment som förmedlas med film, bilder och läsmaterial. Det finns även frågor och reflektionsövningar med interaktiva moment som går att genomföra om du skulle välja att gå kursen tillsammans med en kollega. På Lärarinstitutet finns inga kursdatum, du bestämmer din egen takt för din kompetensutveckling.